📌 ЗА ПО-ДОБРО ПОТРЕБИТЕЛСКО ИЗЖИВЯВАНЕ, МЕБЕЛЕ ЕООД ИЗВЪРШВА ПОЧИСТВАНЕ НА ДИВАНИ ОТ ВСЯКАКВИ БИСКВИТКИ И НАПИТКИ, ВМЕСТО ДА ГИ ПОСТАВЯ НА ВАШИТЕ КОМПЮТРИ И ТАБЛЕТКИ (БИСКВИТКИТЕ 🍪). ПРИЯТНО СЪРФИРАНЕ!

Мебеле ЕООД

Общи условия

Използване на сайта и услугите на фирма "Мебеле" ЕООД

Прочетете Общите условия и ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте текущият сайт!

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "Мебеле" ЕООД, с адрес на управление: 1000, гр. София, бул. "Васил Левски" № 22, ет. 5, ап. 9 и 10 (наричано за краткост Собственик) и всяко физическо или юридическо лице (наричано за краткост Потребител).

Чрез използването на уебсайт https://mebele.bg (наричано за краткост Сайта), Вие като Потребител се съгласявате с текущите Общи условия. Собственика запазва правото си да променя Общите условия, без да е длъжен да уведомява никого за това предварително!
Данни за фирмата

1. Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на фирмата: "Мебеле" ЕООД;
 • ЕИК: 205515440
 • Седалище и адрес на управление: 1000, гр. София, бул. "Васил Левски" № 22, ет. 5, ап. 9 и 10;
 • Адрес за упражняване на дейността: https://mebele.bg;
 • МОЛ: Ален Младенов;
 • Данни за кореспонденция: тел.: 0877 737 838; имейл адрес: mebeleeood@gmail.com.

2. Надзорни органи:

 • Комисия за защита на потребителите: гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/980 25 24, факс: 02/988 42 18, телефон на потребителя: 0700 111 22, https://kzp.bg.Цени и услуги на фирма за почистване Мебеле ЕООД

 • Собственика предоставя почистваща услуга на Потребителя единствено срещу парично възнаграждение, според тарифите на фирма "Мебеле" ЕООД. Информация за почистващите услуги и цените за почистване е достъпна на уебстраницата на Собственика: https://mebele.bg/цени.html;
 • Всички цени на предлаганите услуги в Сайта са в лева (BGN);
 • За да се възползва от услугите на Собственика, Потребителя заплаща цената на избраната от него услуга по почистване;
 • Плащанията към Собственика стават само в брой, когато цената за почистващата услуга не надвишава 1000,00 лева.
 • Когато поръчаните услуги за почистване надвишават 1000,01 лева, заплащането им става по банков път към фирмената сметка на Мебеле ЕООД.Поверителност

Сайта сам по себе си не поставя кукита (бисквитки) в браузъра на неговите посетители, но имайте предвид следното:

 • Възможно е Сайта да използва външни услуги, представяни от трети страни, които може да поставят кукита;
 • Сайта гарантира безопасността на данните чрез криптирана връзка "https", но не поема гаранция при използване на външни услуги от трети страни с некриптирана връзка "http".Отговорности

 • Собственика не носи отговорност за пропуснати ползи или претърпени загуби, които да са свързани или по някакъв начин породени чрез достъпа до Сайта;
 • Собственика не носи отговорност за неточна, невярна или непълна информация на територията на Сайта;
 • Собственика не носи отговорност за информацията, която се съдържа във външни сайтове, към които Сайта е поставил препратки (външни линкове).Авторски права

1. Потребителя е запознат със следното, но не само:

 • Всички права са запазени за цялото съдържание;
 • Не копирайте, не фотографирайте и не преиздавайте под каквато и да е форма без изричното писмено разрешение на Собственика (в това число: видео материали, видео филми, текстове, абзаци, кодове, снимки, анимирани снимки, картинки и графики).

2. Използване на информация от Сайта:

 • Само и единствено при спазване на авторското право по Закона за Авторско Право и Сродните му Права (ЗАПСП), същият може да свалите от тук;
 • При неспазване на горепосоченото, Собственика представляван от юрист предприема съдебни действия без предварително предупреждение;
 • Ако нарушителят е електронен издател в допълнение на горепосоченото, Собственика докладва пред Гугъл и компанията която хоства уебсайта нарушител.Други условия

 • За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България;
 • Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите (КЗП);
 • Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01.09.2016 година.call